Räpina loomemaja ametlikult avatud

 9. aprillil 2013 toimus Räpinas Eesti-Läti-Vene piiriülese koostööprojekti „Development of the centres for culture and creative industries in Räpina, Vilaka and Pechory (Promoting Heritage)“ raames valminud Räpina loomemaja partnerite avaseminar, millega kuulutati loomemaja ametlikult avatuks.

Piiriülese koostööprojekti raames taastatakse kolmel pool piiri ajaloolised hooned ja kujundatakse piirkondlikeks kultuuri-jaProjektipartneridloomemajanduskeskusteks. Räpina Vallavalitsus on nüüdseks lõpule jõudnud Räpina mõisa tall-tõllakuuri taastamisega,Petseris on veel rekonstrueerimisel kultuurimaja ning Viļakas ajalooline kloostrile kuulunud hoone.

Partnerlusseminar avati  sõnavõttudega, kus kõlasid projektipartnerite õnnitlused ja tänuavaldused kõikidele partneritele, kes on kaasa aidanud Räpina loomemaja edukale valmimisele. Seminarist osavõtjaid üllatasid elamusterohke kontsertiga kohalik vokaalansambel Fanni ning Räpina Muusikakooli noored vokalistid. Sõnavõttude järgselt hoidsid tuju üleval lustlikud lõõtsamängijad.

Loomemaja eksterjöörisPartnerlusseminarist võtsid osa projektipartnerid Venemaalt ja Lätist – Petseri rajooni administratsioon, Petseri rajooni kultuurikeskus ja Viļaka Kihelkonnaduuma. Seminaril osalesid ka projektiga seotud partnerid Eestist – ehituse peatöövõtja Merko Tartu AS, Eesti Muinsuskaitseameti, Siseministeeriumi ja Maanteeameti esindajad, kohalikest koostööpartneritest Räpina Aianduskool, Räpina Muusikakool, MTÜ Räpina Vabahariduse Ühendus ning Räpina Koduloo- ja Aiandusmuuseum. Arutati edasisi koostöövõimalusi, meenutati senist koostööd ja saadud kogemusi projekti elluviimisel.

Kõikidele partneritele tutvustati loomemajas tegutsema hakkavaid töökodasid – savikoda, klaasikoda, kunstikoda, Lindi lahtilõikaminefotokoda, kanga- ja õmbluskoda, küünlakoda, helikoda, ja pruulikoda. Lisaks anti ülevaade ka näituseruumi ja kaasaegselt sisustatud õppeköögi kasutamisvõimalustest. Loomemaja on antud rendile SA-le Räpina Inkubatsioonikeskus, mille juhataja Leo Kütt hakkab juhtima ja vastutama loomemajas toimuvate tegevuste eest.

Projekti „Development of the centres for culture and creative industries in  Räpina, Vilaka and Pechory“ kaasrahastab Euroopa naabrus- ja partnerlusinstrumendi Eesti-Läti-Vene piiriülese koostöö programm 2007-2013.

Loomemaja interjöörisEesti-Läti-Vene piiriülese koostööprogrammi strateegiline eesmärk on edendada ühiseid arendustegevusi regiooni konkurentsivõime parandamiseks, kasutades ära regiooni potentsiaali ja soodsat asukohta Euroopa Liidu ja Vene Föderatsiooni vahelisel ristteel. Programmi konkreetne eesmärk on muuta laiem piiriala elustandardi ja investeerimiskliima parendamisele suunatud tegevustega nii selle elanikele kui ka ettevõtetele atraktiivseks kohaks. Programmi kodulehekülg: www.estlatrus.eu.